පර්චස් 15ක ඉඩමක් විකිණීමට තංගල්ල

 • Rs 6,000,000 (Negotiable)
Coco Tangalla, 355, Matara-Hambantota Road, Tangalle, Kotuwegoda, Tangalle, Hambantota District, Southern Province, 8200, Sri Lanka
For Sale On Offer
පර්චස් 15ක ඉඩමක් විකිණීමට තංගල්ල
Coco Tangalla, 355, Matara-Hambantota Road, Tangalle, Kotuwegoda, Tangalle, Hambantota District, Southern Province, 8200, Sri Lanka
 • Rs 6,000,000 (Negotiable)

Overview

Property ID: HZ21648
 • Land
 • Property Type
 • HZ21648
 • Property ID
 • 15
 • Lot Perches

Description

පර්චස් 15ක ඉඩමක් විකිණීමට තංගල්ල

Address:

රන්න වීර කැටිය ප්‍රධාන මාර්ගයට මුහුණලා..

Land type:

Commercial

Land size:

15.0 perches

Deion

රන්න නගරයට 4kmක් ද,කසාගල අධුවේගී පිවිසුමට 4kmක් ද දුරින් පිහිටා ඇත.

 • Address Coco Tangalla, 355, Matara-Hambantota Road, Tangalle, Kotuwegoda, Tangalle, Hambantota District, Southern Province, 8200, Sri Lanka
 • City Hambantota
 • Zip/Postal Code 8200
 • Area Tangalle

Details

Updated on March 13, 2023 at 12:22 pm
 • Property ID: HZ21648
 • Price: Rs 6,000,000 (Negotiable)
 • Land Area: 15 Perches
 • Property Type: Land
 • Property Status: For Sale

Contact Information

View Listings
Chandrasiri

Enquire About This Property

Similar Listings

Compare listings

Compare
Chandrasiri
 • Chandrasiri