නිවසක් සමග ඉඩමක් විකිනීමට හෝමාගම

 • LKR7,000,000
homagama
For Sale On Offer
නිවසක් සමග ඉඩමක් විකිනීමට හෝමාගම
homagama
 • LKR7,000,000

Overview

Property ID: HZ32351
 • House, Land
 • Property Type
 • 2
 • Bedrooms
 • 1
 • Bathroom
 • 10.5
 • Perch
 • HZ32351
 • Property ID

Description

නිවසක් සමග ඉඩමක් විකිනීමට හෝමාගම

ප්‍රධාන පාරට 200m

පාර පලල අඩි 20

Bed rooms 2

Dining room 1

kitchen 1

living room 1

ප්‍රධාන පාරවල් 3 කට මායිම්ව

ජල පහසුකම් විදුලි පහසුකම් සහිතව

Call 0765779699


House with Land for sale in Homagama

200m to the main road

20ft access road

Bed rooms 2

Dining room 1

kitchen 1

Call 0765779699

 • Address homagama
 • City Colombo
 • Area Homagama

Details

Updated on February 25, 2023 at 8:43 am
 • Property ID: HZ32351
 • Price: LKR7,000,000
 • Property Size: 10.5 Perch
 • Bedrooms: 2
 • Bathroom: 1
 • Property Type: House, Land
 • Property Status: For Sale

Contact Information

View Listings
NeethaGalagedara

Enquire About This Property

Similar Listings

Compare listings

Compare
NeethaGalagedara
 • NeethaGalagedara